linkedin     xing menu line item languagemap

Về Công ty

Công ty thiết bị y tế Vienna, viết tắt là MeV, được thành lập vào năm 1996, ban đầu kinh doanh một sản phẩm cụ thể liên quan đến lĩnh vực công nghệ y tế. Qua những năm hoạt động, MeV đã phát triển lên thành một công ty quản lý dự án chuyên cung cấp các dịch vụ như phân tích, lập kế hoạch mua bán, quản lý việc lắp đặt và đến nay là thực hiện các khóa đào tạo về trang thiết bị y tế. Trong suốt quá trình hoạt động, chúng tôi chủ yếu hướng tới các dự án chăm sóc sức khỏe quốc tế.

Aboutus Picture

Trọng tâm của các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp nằm ở tính hiệu quả chi phí tại thời điểm mua hàng và triển khai dự án cùng với chất lượng quản lý dự án tốt nhất. Khách hàng được thông báo thường xuyên về tình trạng thực hiện dự án. Khi làm như vậy, chúng tôi tập trung vào những tài liệu dịch vụ ý nghĩa và toàn diện.

Mục tiêu của MeV là thực hiện thành công các dự án trong khoảng thời gian đã lập kế hoạch và ngân sách dự kiến, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn (văn hóa, tình hình chính trị, an toàn, khung tài chính).