linkedin     xing menu line item languagemap

Sự quản lý

Công ty thiết bị y tế Vienna được quản lý bởi ông Werner Wütherich, Giám đốc điều hành/Chủ tịch, Clemens Weintoegl CSO und Karin Seidl, Trợ lý điều hành.

Ông Wütherich, sinh năm 1963, có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị y tế và quản lý các dự án y tế. Ông khởi nghiệp trong lĩnh vực bảo trì, bảo dưỡng và cũng chính là con đường đưa ông đến Vamed, nơi ông chịu trách nhiệm cho các dự án về bệnh viện ở Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Malaysia, Nga, Nigeria, Uganda, Libya và Syria. Tại những nơi này, ông cũng đồng tham gia phát triển hệ thống bảo dưỡng của Bệnh viện Đa khoa ở Vienna (2.200 giường, 64 thang máy với hệ thống băng tải 20 km).