linkedin     xing menu line item languagemap

Mua bán và Giao nhận

Chúng tôi có thể đặt mua bất kỳ thiết bị y tế nào theo yêu cầu của các bạn. Chúng tôi sẽ cùng làm việc với các bạn để biên soạn các thông số kỹ thuật cho thiết bị và / hoặc dịch vụ hoặc sử dụng một phân tích đã có sẵn. Điều gì là quan trong trong quá trình thực hiện, là hiểu biết chung về mục tiêu. Sự ưu tiên của các bạn nằm ở đâu? Là giá cả, là tỷ lệ cân bằng giữa hiệu suất và giá cả hoặc là ưu tiên cao nhất cho chất lượng tốt nhất. Tùy thuộc vào yêu cầu của các bạn, chúng tôi sẽ tìm kiếm các nhà cung cấp tốt nhất và các thiết bị tốt nhất.

logistics Picture

Ngay khi các thỏa thuận hợp đồng được ký kết, cùng với dịch vụ giao nhận và các đối tác đóng gói của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến việc lưu trữ trung gian, lịch trình bốc dỡ cho việc vận chuyển hiệu quả nhất, đóng gói an toàn nhất, tuyến đường và chi phí vận chuyển hợp lý, giám sát các lô hàng, thủ tục hải quan và chấp nhận sau khi nghiệm thu.